• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    Тегерек бөтөлкө түрү каршы агым Муздатуу мунаралары

    Ачык контурдагы муздатуу мунарасы - бул аба менен түздөн-түз байланышта муздаганга мүмкүндүк берген жылуулук алмаштыргыч.

    Суудан абага жылуулук берүү жарым-жартылай сезимтал жылуулук берүү жолу менен жүзөгө ашырылат, бирок негизинен жашыруун жылуулук берүү (суунун бир бөлүгүн абага буулантуу), бул муздатуу температурасына айлана-чөйрөнүн температурасынан төмөн болууга мүмкүндүк берет.